Opening Voedselmarkt in Zuid

05-01-2020

De Voedselbank Zuid aan de Lutmastraat is weg, de VoedselMarkt Zuid is ervoor in de plaats gekomen. En met het ‘verdwijnen’ van de Voedselbank, zijn ook de door de organisatie gevulde kratjes verdwenen. Klanten kunnen in het vervolg gewoon zelf hun boodschappen doen in de winkel van De VoedselMarkt. Hiermee heeft stadsdeel Zuid een primeur.

In plaats van een voedselpakket krijgen de voedselbankklanten een puntensaldo van 7, 15 of 20 punten waarmee wekelijks bij de Voedselmarkt kan worden gewinkeld. Brood en groenten krijgen de klanten mee zonder puntenaftrek. De Sociale Kruidenier biedt een tegoed aan van 10, 15 of 20 euro waarmee non-food artikelen kunnen worden gekocht. De hoogte van zowel het wekelijks te besteden puntensaldo als het financiële tegoed is afhankelijk van gezinssamenstelling. Met de nieuwe opzet is dagelijkse aanvoer van kort houdbaar voedsel mogelijk. Dit draagt ook bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Bij succes zal het supermarktconcept worden uitgerold naar de andere Voedselbankuitgiftepunten in Amsterdam.